Ooievaars zonder grenzen
     > Ooievaar > Leefgebied
Leefgebied

Ooievaars komen vooral voor in open terreinen met hooguit enkele verspreide boomgroepen. Grasland, savannen, steppen, moerassen, drassige weiden en akkers, vloeibeemden en oeverstroken vormen hun favoriete terrein. In Afrika vind je ze eerder in drogere gebieden. Ze mijden streken met hevige, langdurige koude en vochtig weer, en gebieden met een dichte begroeiing - bijvoorbeeld bossen en rietvelden.


Foto: K. Struyf