Ooievaars zonder grenzen
     > Ooievaar > Verspreiding
Verspreiding
Verspreiding

 

Legende
Broedgebied westelijke populatie
Overwinteringsgebied westelijke populatie
Broedgebied oostelijke populatie
Overwinteringsgebied oostelijke populatie
Broedgebied Aziatische ooievaar
Overwinteringsgebied Aziatische ooievaar

Ciconia ciconia ciconia
De Elbe vormt een vrij scherpe grens tussen een westelijke en een oostelijke populatie. Vogels van beide populaties onderscheiden zich door het volgen van verschillende trekroutes.

Elke 10 jaar wordt over het ganse verspreidingsgebied van de witte ooievaar het aantal broedparen geteld. Dit onderzoek wordt gecoördineerd Holger Schulz van de Naturschutzbund Deutschland e.V. (NABU), de Duitse partner van BirdLife International. BirdLife International is een wereldwijde natuurbeschermingsorganisatie waarvan Natuurpunt vzw de Vlaamse partner is.De gegevens van de telling van 1994/95 werden gepubliceerd in de verslagen van het Ooievaarscongres van september 1996 te Hamburg (zie atlas).

In 1984 werden 135.000 paartjes geteld en in 1994/95 waren dat er 166.000, een toename met 23 procent ! Hoopgevend is dat deze toename zowel geconstateerd werd in het westelijk deel van de populatie als in het oostelijk deel.

De Westelijke populatie broedt in Europa van Duitsland (ten westen van de Elbe) tot in Spanje en Portugal, en in Noord-Afrika in Marokko, Algerije en Tunesië. Hun aantal wordt momenteel geschat op 33.000 broedparen, waarvan 28.000 broedparen in Europa leven. In 1984 waren er slechts 16.000 broedparen in het Europees deel van de westelijke populatie (toegenomen met 75 procent ! op 10 jaar tijd.
Gemiddeld heeft een paar 2 jongen, maar niet alle volwassen vogels komen tot broeden. Bovendien is het broedresultaat ook zeer afhankelijk van de weersomstandigheden. Samen met de jongen en de niet-broedende vogels schat men dat de westelijke populatie op het einde van het broedseizoen (= in de maand juli) bestaat uit ongeveer 137.500 ooievaars.

De oostelijke populatie broedt ten oosten van de Elbe in Duitsland tot Moskou in Rusland en verder zuidwaarts tot in Centraal-, Zuid-Europa en in Turkije. De grootste aantallen broeden in Polen, Wit-Rusland en de Baltische Staten. De oostelijke populatie wordt momenteel geschat op 138.000 broedparen (in 1984 waren dit 119.000 broedparen). Samen met jongen en de niet-broedende vogels schat men het aantal ooievaars van de oostelijke populatie in de maand juli op 575.000 individuen.


Overwinteringsgebieden
De westelijke ooievaarspopulatie overwintert in West-Afrika ten zuiden van de Sahara in de Sahel zone. Dit gebied bestrijkt Senegal, het zuiden van Mauritanië, Mali, Nigeria, Niger, Burkina Faso, Kameroen en Tsjaad. De oostelijke ooievaarspopulatie overwintert in Noord-Afrika in Tsjaad en Soedan en in Oost-Afrika van Kenia tot Zuid-Afrika.